Menu Sluiten

Boogdiciplines

Volgens art. 22.1 Rulebook World Archery

Volgens art. 22.2 Rulebook World Archery

Volgens art. 22.3 Rulebook World Archery

De boog is in veel opzichten technisch gezien een olympische recurve boog, zonder alle hulpmiddelen.

Er mogen geen vizier en stabilisatoren gebruikt worden.

Wel mogen er gewichten bevestigd worden direct op het middenstuk, mits de afgespannen boog tezamen met deze gewichten door een gesloten ring kunnen, met een binnendiameter van 12,2 cm.

Er mag een verstelbare pijlsteun gebruikt worden.

Face- en String walking zijn toegestaan

De boog moet, behalve de pijlsteun, kaal zijn en vrij van uitsteeksels, markeringstekens, tekens of smetten of gelamineerde stukken (binnen het boogvenster) die gebruikt zouden kunnen worden om mee te richten.

Elk type pijl kan worden gebruikt.

Volgens art. 22.4 Rulebook World Archery

Een traditionele boog bevat houten laminaten of is gemaakt van 1 stuk hout. De boog mag elke vorm hebben, zowel ‘recurve’ als ‘longbow’.

Schutters uit de Longbow divisie kunnen dan ook makkelijk meedoen met wedstrijden voor de Traditionele divisie.

De boog mag van een take down type zijn (een middenstuk en 2 afneembare latten) en mag door de fabriek ingebrachte metalen fittings bevatten om de latten in te brengen.

Een traditionele boog mag een pijlensteun hebben, mits deze niet verstelbaar is.

De boog moet, behalve de pijlsteun, kaal zijn en vrij van uitsteeksels, markeringstekens, tekens of smetten of gelamineerde stukken (binnen het boogvenster) die gebruikt zouden kunnen worden om mee te richten.

String walking is niet toegestaan.

Elk type pijl kan worden gebruikt.

Volgens art. 22.5 Rulebook World Archery.

De Longbow (en ook de American Flatbow) is een boog die veelal uit één stuk bestaat, waarbij de boog van elk materiaal mag zijn gemaakt. De boog mag uit twee stukken bestaan die uit elkaar gehaald kunnen worden, mits de stukken uit twee delen van dezelfde lengte bestaan.

De Longbow is het makkelijkst te herkennen aan zijn kenmerkende ‘D’-achtige vorm zodra hij is opgespannen: De pees mag geen enkel ander onderdeel van de boog raken behalve de lattoppen.

Voor onder 21 en vrouwen mag de boog niet korter dan 150 cm (59 inch) lang zijn, voor mannen, mag de boog niet korter dan 160 cm (63 inch) lang zijn.

De Longbow mag een centrumschot hebben. Deze uitgesneden pijlenrichel (shelf) mag als steun gebruikt worden voor de pijl. Indien deze pijlenrichel niet aanwezig is, zal de booghand gebruikt moeten worden als pijlensteun.

De boog moet kaal zijn en vrij van uitsteeksels, markeringstekens, tekens of smetten of gelamineerde stukken (binnen het boogvenster) die gebruikt zouden kunnen worden om mee te richten.

String en face walking zijn niet toegestaan.

Er mogen alleen houten pijlen gebruikt.

Bron: handboogsport.nl/reglementen